gestalttherapie-commentaar


gestalttherapy commentaar

Posted on mei 2nd, by MarkWildschut in gestalttherapie-commentaar, therapie. No Comments

Gestalttherapie: opwinding en groei in de menselijke persoonlijkheid

 

De titel:

Laten we eerst eens naar de titel kijken: het is geen fraaie, tot de verbeelding sprekende titel: Gestalttherapie, Opwinding en Groei in de Menselijke Persoonlijkheid. En dat allerminst fraaie geldt eigenlijk voor de hele tekst. Ondanks het feit dat Paul Goodman, die het theoretische gedeelte voor zijn rekening heeft genomen, een schrijver was die ook literatuur op zijn naam heeft staan, is het boek allesbehalve lekker en vlot leesbaar. Het is geen ‘mooi’ boek, met fraaie volzinnen. En voor een theoretische tekst mist men een rustige opbouw, een betoog, uitleg, afleidingen of bewijsvoeringen. De hele tekst komt over als een aaneenrijging van uitspraken, soms boute beweringen, (vast)stellingen, definities, posities. Bronnen worden soms genoemd maar slechts aanduidenderwijs, hier en daar tref je onuitgewerkte brokstukken aan van uiteenzettingen met de traditie, met name met Freud. … Read More »