CoachingDe grens tussen psychotherapie en coaching is vloeiend. Soms is coaching zelfs niets anders dan een moderne, vlotte naam voor een kortdurende psychotherapie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de term therapie je niet aanstaat, dat je het niet over je lippen krijgt tegen jezelf of tegen anderen te zeggen dat je in therapie bent. Of je vereenzelvigt therapie te veel met ziek zijn. Dit laatste deel je dan overigens met de gestaltbenadering, die de term therapie om diezelfde reden liefst mijdt en liever praat over het ‘werk’ dat je bereid bent te doen.

 

Verschil coaching en therapie

Coaching kan echter ook iets scherper van therapie worden onderscheiden. Het gaat in coaching dan meer over het eigen functioneren, meestal in relatie tot het werk. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld die naar de balans tussen werk en privé, zingeving, loopbaanontwikkeling enz. Het verschil met therapie is dat we in een coaching-traject duidelijker doelen stellen. Daarbij kan ik eerder dan in therapie naast verdiepende en soms confronterende vragen ook adviezen geven. Doel is dat je meer besef krijgt van je eigen functioneren en van de factoren die daarop van invloed zijn. Het gaat erom je kwaliteiten aan te boren en te leren ze te benutten.

Opzet Coaching

We beginnen met een kennismakingsgesprek, waarna we beslissen of we samen verder gaan. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn, hangt af van je leervraag en behoefte. Meestal kom je eens per 3 à 4 weken, om in de tussenliggende tijd je eigen stappen te kunnen zetten. Na iedere vijfde coaching sessie volgt een schriftelijke evaluatie.

 

Kosten Coaching

Een coaching sessie van een uur kost 80 euro. Soms kun je de kosten vergoed krijgen door je werkgever of als werkzoekende in het kader van een reïntegratietraject (IRO). Zie hiervoor de website van het UWV.

 

Contact met Wildschut Therapie

Wildschut Therapie is gevestigd in Amsterdam op het KNSM eiland. Wil je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neemt dan contact op met de therapiepraktijk.