Filosofie

Filosofische praktijk

Veel mensen worstelen met vragen die ze niet als psychische problemen aangemerkt willen zien. Zij willen daarmee dus ook niet naar een psychotherapeut. Je kunt daarbij denken aan ethische kwesties, aan vragen rond zingeving, ook aan spirituele en religieuze vraagstukken, ja eigenlijk aan alle levensvragen die zich op je pad aandienen. Wie zulke vragen gestructureerd en diepgaand wil overdenken, kan bij mij als filosofisch counseler of filosofisch consulent terecht.

 

Filosofieleraar-coach

Ikzelf ben als filosoof-leraar en vertaler van grote levensfilosofen als Nietzsche en Heidegger zeker geschikt om mensen op zo’n wijsgerig-vragend pad te begeleiden. Je kunt daarom met bovenstaand soort vragen altijd ook bij mij terecht. Het gaat er dan vooral om dat ik met je meedenk en meevraag en je vanuit mijn achtergrondkennis help zoeken en mogelijk verwijs naar bronnen waar je op je vragen antwoord of verdieping van je vragen kunt vinden. Daarbij zal ik als therapeut-filosoof steeds proberen filosofische vraagstukken van algemene aard aan strikt persoonlijke vragen te binden.

 

Contact met Wildschut Therapie

Wildschut Therapie is gevestigd in Amsterdam op het KNSM eiland. Wil je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neemt dan contact op met de therapie praktijk.